Địa chỉ : 41/30, đường Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mạng xã hội : youtube Twitter Google+ Facebook
Hotline : 0935 314 353     
Bảng giá

Bảng Báo Giá Giường Ngủ

- Giường ngủ kiểu nhật, Chân giường cao 250mm - 350mm, Đầu giường cao 900mm

- Hộc kéo giường ngủ, cộng thêm 600.000đ/cái

- Tab đầu giường, cộng thêm 1.100.000đ/cái (2 hộc kéo)

GIƯỜNG NGỦ GỖ MFC PHỦ MELAMINE AN CƯỜNG :

Dài 2m x Rộng 1.2m : 3.600.000đ/cái 

Dài 2m x Rộng 1.4m : 4.200.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.6m : 4.800.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 5.200.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 5.600.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ MFC CHỐNG ẨM PHỦ MELAMINE AN CƯỜNG:

Dài 2m x Rộng 1.2m : 4.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.4m : 4.600.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.6m : 5.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 5.600.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 6.000.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ MDF PHỦ MELAMINE AN CƯỜNG :

Dài 2m x Rộng 1.2m : 4.400.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.4m : 4.800.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.6m : 5.200.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 5.800.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 6.200.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ MDF CHỐNG ẨM MELAMINE AN CƯỜNG :

Dài 2m x Rộng 1.2m : 4.800.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.4m : 5.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.6m : 5.600.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 6.200.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 6.600.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ MDF PHỦ VENEER SỒI :

Dài 2m x Rộng 1.6m : 7.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 7.800.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 8.000.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ MDF CHỐNG ẨM PHỦ VENEER SỒI:

Dài 2m x Rộng 1.6m : 7.400.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 8.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 8.400.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ GHÉP PHỦ VENEER SỒI :

Dài 2m x Rộng 1.6m : 8.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 8.600.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 9.000.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ TỰ NHIÊN SỒI :

Dài 2m x Rộng 1.6m : 13.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 15.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 18.000.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ TỰ NHIÊN CĂM XE :

Dài 2m x Rộng 1.6m : 15.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 18.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 21.000.000đ/cái

GIƯỜNG NGỦ GỖ TỰ NHIÊN GÕ ĐỎ NAM PHI :

Dài 2m x Rộng 1.6m : 18.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 1.8m : 22.000.000đ/cái

Dài 2m x Rộng 2.2m : 26.000.000đ/cái

Giường 2 Tầng Xin Vui Lòng Liên Hệ 0935 314 353

 

Tin tức
Video Clip
Hỗ trợ online
Hãy liên hệ với chúng tôi
Hotline : 0935 314 353